Donaties goede doelen
0
3
0
2
3

CRITERIA


Voor alle locaties zijn criteria:

 • voert MVO beleid op het gebied van cultuur en/of mens en/of natuur (voldoen aan 1 of meer criteria)
 • sfeer (door ons te boordelen)
 • bijzondere plek (door ons te beoordelen)
 • kwaliteit van dienstverlening (op basis van monitoring; minimaal 7,5 bij Meetingreview)


Alle Locaties hebben door het ondertekenen van het contract met ons aangegeven dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nastreven, wat wil zeggen:

 • partijen in algemene zin het streven naar economisch handelen dat zich richt op winst voor mens, maatschappij en milieu onderschrijven. Dit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) creëert waarde op ecologisch, sociaal en economisch gebied: de 3P’s van Planet, People en Profit;
 • de Partner een locatie aanbiedt, waarin het bovengenoemde gedachtengoed is verwezenlijkt: het creëren van ‘profit’ in combinatie met het creëren van meerwaarde voor ‘people’ en/of ‘planet’.

Dit blijft de overstijgende norm, die we toetsen door elke locatie te bezoeken en eigenaar/manager te bevragen over het MVO beleid en criteria te toetsen.

Op welke MVO aspecten kunnen locaties zich in het bijzonder onderscheiden:

Cultuur
(minimaal 1 van 3)

 • Het gaat om erkend cultureel erfgoed dat behouden/onderhouden blijft doordat de evenementenlocatie erin is gevestigd en hieraan financieel bijdraagt;
 • de locatie heeft het verbinden van mensen/culturen in de omgeving in haar doelstellingen opgenomen en organiseert hiervoor activiteiten zonder winstoogmerk;
 • De locatie heeft het bevorderen van cultuur en artistiek talent in haar doelstellingen opgenomen en organiseert hier zonder winstoogmerk activiteiten voor.
 • De locatie geeft meer dan 50% van de opbrengst aan goede doelen die cultuur bevordert of steunt.

Mens
(minimaal 1 van 3)

 • De locatie heeft het opleiden of duurzaam inpassen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in haar doelstellingen opgenomen;
 • 10% of meer van het werknemersbestand bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking;
 • de locatie biedt structureel dagbesteding aan groepen mensen die (nog) niet betaald kunnen werken;
 • de locatie draagt bij aan het realiseren van sociale innovatie, bijvoorbeeld door het verbinden van kennis en mensen en het faciliteren van start-ups op dit gebied.
 • De locatie geeft meer dan 50% van de opbrengst aan goede doelen die mensen steunen.

Natuur
(minimaal 1 van 3)

 • Duurzaamheid is opgenomen in de organisatiedoelstellingen en is leidend in het beleid. Te denken valt aan energie- en water besparing, afvalscheiding, gebruikte materialen, catering. De ondernemer is zeer betrokken en intrinsiek gemotiveerd voor dit beleid;
 • de locatie is klimaatneutraal;
 • de locatie heeft educatie rondom natuur en milieu in haar doelstellingen opgenomen en biedt hiervoor activiteiten aan zonder winstoogmerk.
 • de locatie draagt bij aan het realiseren van duurzame innovatie, bijvoorbeeld door het verbinden van kennis en mensen en het faciliteren van start-ups op dit gebied.
 • De locatie geeft meer dan 50% van de opbrengst aan goede doelen voor natuur en milieu.